نفس كشيدن دریافت نانچیکو دختر مورد علاقه

نفس كشيدن: دریافت نانچیکو دختر مورد علاقه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری / الهه کولایی

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سهم زنان و جوانان در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید زیاد کردن پیدا کند و این دو قشر سهم بیشتری در فعا

زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری / الهه کولایی

الهه کولایی: زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری

عبارات مهم : اداره

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سهم زنان و جوانان در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید زیاد کردن پیدا کند و این دو قشر سهم بیشتری در فعالیت ها داشته باشند.

میزان نوشت: الهه کولایی در جلسه ای که به منظور ارائه برنامه های کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد گفت: الگوی مدیریت شهری، نخستین موضوعی است که در پایتخت باید به آن توجه شود.

زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری / الهه کولایی

وی گفت: سال 57 انقلابی را در پی داشتیم و اعتقاد بودیم که باید توسعه ای همراه با ارزش های اخلاقی و دین را داشته باشیم.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه ” شاخص های موجود در پایتخت کشور عزیزمان ایران ما را در جمع شهرهایی قرار می دهد که نتوانسته اند منابع در اختیار خود را اداره کنند” اظهارکرد: همه شرایط حاکم بر شهرهای توسعه نیافته، پایتخت کشور عزیزمان ایران را احاطه کرده است و مورد نیاز است ارزش ها بار دیگر در مدیریت شهری بازخوانی شوند.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سهم زنان و جوانان در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید زیاد کردن پیدا کند و این دو قشر سهم بیشتری در فعا

کولایی ادامه داد: در مدیریت شهری، مسائلی که با منافع مردم درگیر است باید مورد توجه قرار گیرد. مردم گرایی و مردم محوری در تدوین برنامه ها الزامی است.

وی جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری از منابع ملی را یک الزام دانست و خاطرنشان کرد: تاکید بر برابر دانستن انسان ها در دست یابی به منافع و مزایا و به طور کلی عدالت گرایی و عدالت محوری باید در دستور کار قرار گیرد.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه شکاف عمیقی بین آرزوی بزرگ ها و واقعیت ها قابل مشاهده است تصریح کرد: پر کردن شکاف ها بین واقعیت ها و آرزوی بزرگ ها فرآیندی طولانی و وقت بر است و امیدوار هستم شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بتواند این مهم را محقق کند.

زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری / الهه کولایی

کولایی در خصوص برنامه های خود جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: همکاری مردم در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید مد نظر قرار گیرد. در اسناد بالادستی برنامه های متعددی دیده می شود ولی در اجرا شاهد عمل به برنامه ها نیستیم.

وی نبود نظام اطلاعات یکپارچه را ضعفی اساسی دانست و اظهارکرد: باید اطلاعات یکپارچه ای در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشته باشد تا از این طریق بتوان پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خوبی اداره کرد.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سهم زنان و جوانان در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید زیاد کردن پیدا کند و این دو قشر سهم بیشتری در فعا

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اهمیت عوض کردن در مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: باید در نحوه مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تغییراتی ایجاد شود و فعالیت ها با عوض کردن همراه شوند.

کولایی عنوان درآمدهای شهرداری را یکی از محورهای اساسی خود جهت ارائه برنامه ها جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران معرفی کرد و گفت: به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی امکان جهانی شدن را داریم و باید به این عنوان توجه شود.

زیاد کردن سهم زنان و جوانان در مدیریت شهرداری / الهه کولایی

وی سرمایه های انسانی را یک ظرفیت جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست و اذعان کرد: نیازمند بازبینی جدی در اداره شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هستیم. رسوبی غیر قابل قبول در شهرداری ایجاد شده است و زنان و جوانان شایسته راهی به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارند.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: باید از ظرفیت زنان و جوانان در مدیریت شهری استفاده شود تا این اقشار نیز بتوانند در امور شهری نقش ایفا کنند.

کولایی راهکار حل مسئله فساد در شهرداری را براق سازی اعلام کرد و گفت: فراهم شدن دسترسی به اطلاعات و قرار گرفتن در یک اتاق شیشه ای باعث کاههش فساد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت اداره پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت شهر هوشمند گفت: اداره پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت هوشمند مورد نیاز است و جهت اجرای این سیاست باید زیرساخت ها فراهم شود.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نمی توان شهرداری را جزیره ای اداره کرد گفت: همکاری و تعامل شورا، مجلس و دولت با شهرداری باید محقق شود و این طور نیست که بتوانیم شهرداری را جزیره ای اداره کنیم.

کولایی در خصوص نقش نهادهای مردمی در امور شهری اظهارکرد: نظام مدیریت شهری باید بتواند ساز و کارهای پر قدرتی را در دفاع از فعالیت های نهادهای عمومی فراهم کند.

وی گفت: باید عموم مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران را به عنوان ولی نعمت های شهر در مدیریت شهری سهیم کنیم.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواستار توجه به همکاری های مردمی شد و گفت: سرمایه های انسانی بی بدیل است و هر مسئولی که به مردم وابسته شود، می تواند سلامت باقی مانده و به فعالیت ها به درستی عمل کند.

کولایی با تاکید بر اینکه ” شهردار باید در برابر منتخبین مردم پاسخگو باشد” اظهارکرد: شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید در برابر منتخبین مردم و همچنین شهروندان پاسخگو باشد.

وی گفت: مفهوم مدیریت این نیست که یک مدیر کار یدی انجام دهد و شهردار پاچه های خود را اوج زده و خود وارد عمل شود.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص مامویت های 6 گانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: نیازمند روش ها و رویکردهای جدیدی در بعضی از پرسشها شهری از جمله مترو هستیم و مورد نیاز است در این حوزه توجه خاص ای به توان بخش شخصی شود.

کولایی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته مبنی بر عملیاتی شدن پروژه “ال. ار. تی” در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: یکی از برنامه های ما در شهرداری می تواند راه اندازی “ال.ار.تی” در پایتخت باشد و در این زمینه مطالعاتی نیز صورت گرفته است.

وی ماموریت فرهنگی شهرداری را معطوف به ساخت مسجد دانست و گفت: فعالیت فرهنگی شهرداری اکنون تنها به ساخت مسجد خلاصه می شود و باید به این عنوان تاکید شود که نهادهای دیگری جهت ساخت مسجد وجود دارند و این کار تنها وظیفه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست.

کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اوضاع پسماند موجود در پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه گفت: پسماندها به نوعی معادن شهری به حساب می آیند و در فرآیند بازیافت این منابع باید توجه خاص تری صورت گیرد.

کولایی گفت: بحث محیط زیست نیازمند یک تعامل سازنده با دولت است و شهرداری به تنهایی قادر به فعالیت در حوزه محیط زیست نیست.

واژه های کلیدی: اداره | ایران | برنامه | مدیریت | شهرداری | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs